HRO har lager på egen terminal med jernbanespor tilknyttet offentlig banenett på Hensmoen (Hønefoss). Vi kan tilby varmtlager, kaldtlager og uteområde tilpasset kundens eget behov. Vi kan tilby lagring for store og små partier av ulike varetyper, omlastning, mellomlagring samt lagerdrift, ren utleie eller kun bemanning.

Målsettningen til HRO er å kunne dekke de behov kunden ønsker, og samarbeide for å kunne utvikle totalløsninger begge parter er tjent med.

HRO drifter eget tollager B for Forsvaret og utfører flyttejobber av kvartermateriell for forsvaret i hele Norge.

Vi utfører også tredjepartslogistikk for flere kunder.

Dette innebærer:

  • Plukk av ordre etter kundens avrop
  • Pakking av ordre
  • Utfylling av fraktedokumenter
  • Lasting
  • Ajourføring av varelager

Vi har en egen avdeling som foretar flytting, primært av kontorer for statlige firmaer.

Vi henter, pakker og lagrer dokumenter.

Lager på Skytta

På Skytta har vi 3000m2 stort lager.

  • Tilgang både med rampe og kjøreport
  • Trucker fra 1,5 til 4 tonn
  • Stort utendørs lagringsområde

KONTAKTPERSONER

Jan Gabrielsen
Avdelingsleder

+47 928 02 121
jan@hro.no 

Kari-Anne Simarud
Lager Hensmoen

+47 909 33 602
Fax: +47 32 12 85 02
kari-anne@hro.no

Tollager B Eggemoen

hro@eggemoen.no

Trond Pålerud
Salg/marked
Markedssjef

+47 928 02 105
trond@hro.no

Sales HRO
Salgsavdeling

+47 452 56 685
+47 928 02 105
sales@hro.no

Felles mail
Hall10@hro.no

TOPP