HRO har egen privat jernbane til sitt anlegg på Hensmoen ved Hønefoss, med tilknytning til offentlig bane.

Vårt jernbanespor på eget område, består av en veksel med 2 spor.

Hvert spor har sin egen isolerte hall på 100 x 10 meter.

Sporet og hallene er benyttet til hensetting og lagring av jernbanemateriell.

Spordrift har årlig kontroll av jernbanesporet, sist godkjent november 2019.

KONTAKTPERSONER

Trond Pålerud
Salg/Marked

Markedssjef

+47 92 80 21 05
trond@hro.no

Jan Gabrielsen
Lager/logistikk

Avdelingsleder

+47 92 80 21 21
jan@hro.no

TOPP