HRO har egen privat jernbane til sitt anlegg på Hensmoen ved Hønefoss, med tilknytning til offentlig bane.

Vårt jernbanespor på eget område, består av en veksel med 2 spor.

Hvert spor har sin egen isolerte hall på 100 x 10 meter.

Sporet og hallene er benyttet til hensetting og lagring av jernbanemateriell.

Spordrift har årlig kontroll av jernbanesporet, sist godkjent november 2019.

TOPP