Vi er løsningen

Fortollingsavdeling på Svinesund

Vår fortollingsavdeling på Svinesund har kontor på nye Svinesundparken Transportsenter. Her håndterer vi alle typer fortollingsoppdrag for både små og store kunder. Hovedmengden av gods som fortolles går over Svinesund, men vi har tillatelser til å direktefortolle mot alle grenseoverganger for veitransport, samt de fleste havnene.

Vi hjelper deg med en smidig grensepassering!

Vi tilbyr både import- og eksportdokumenter i norsk og svensk tollsystem, norske transitteringer og utstedelse av EUR1 sertifikat. Tollageret på Svinesund gir mulighet for midlertidig oppbevaring av ufortollet gods.

Ved norsk import lages tollpapirene og legges klar i konvolutt til sjåføren i vår egen hylle på Svinesund tollstasjon (SMS/mail-korrespondanse ved andre grenseoverganger). Konvolutten plukkes opp og papirene leveres til toller som gjør ferdig importen. Tollkvitteringen sendes direkte til kjøper som da har full kontroll i sitt regnskap. Ved eksport kan papirene hentes på vårt kontor. Utenfor åpningstider legges papirer klare i postkasse på utsiden. Enkelt og smidig.

Alle bestillinger sendes til vår felles epostadresse: customs@hro.no. Forespørsler og oppdrag behandles fortløpende innenfor åpningstiden og ferdige tollpapirer sendes i retur til oppdragsgiver. Fortollingsavdelingen på Svinesund har både norsk- og svensk tollbehandlingsprogram samt gode samarbeidspartnere bland andre europeiske speditører.

Åpningstider

Mandag 08.00-18.00, tirsdag-fredag 08.00-20.00, lørdag stengt, søndag 08.00-16.00 (Endringer i åpningstider kan forekomme i tilknytning helligdager og høytider)

Ta gjerne kontakt med vår selger Tommy Lennartsson: tommy@hro.no for et godt tilbud til din bedrift.

Fortollingsavdeling i Oslo

Vår fortollingsavdeling i Oslo ligger i Verkseier Furulundsvei.  Her tilbyr vi fortolling av kjøretøy / kjøretøy med påbygg. Tollpapirene blir laget for utenlandske påbyggere som gir disse til sjåføren av bilen. Siden papirene følger transporten hele veien fra oppstart til levering, vil kunden oppleve en rask og smidig grensepassering. Trenger du hjelp til å bestille plass på ferje, ordner vi selvfølgelig det for deg.

Lang erfaring med norsk import og eksport, EUR1 sertifikater og transittdokumenter i tillegg til eget tollager, gjør at vi kan hjelpe deg med det meste.

Åpningstider

Mandag-fredag 08.00-16.00 og du tar direkte kontakt med oss på mail: Chassis@hro.no

Nyttige linker

KONTAKTPERSONER

AVDELING HALDEN Tlf: +47 40 55 12 30

Åpningstider: Mandag 08-18, Tirsdag-Fredag 08-20, Søndag 08-16

For bestilling eller etterlysning av dokumenter: Customs@hro.no

Frøydis Skaug
Avdelingsleder

+47 99 37 80 67
froydis@hro.no

Tommy Lennartsson
Salg og fortolling

+47 45 25 66 85
tommy@hro.no

Hanne Bærkas-Buer
Fortolling

+47 97 89 72 70
hanne@hro.no

Inga Dante
Fortolling

+47 40 61 02 72
inga@hro.no

Beathe Bergstrøm
Fortolling

+47 40 47 03 39
beathe@hro.no

Peter Nyroos
Fortolling

+47 92 09 65 89
peter@hro.no

Anita Bjørnstad
Fortolling

+47 40 47 45 05
anita@hro.no

Linda Aadahl
Fakturering

+47 40 60 44 89
linda@hro.no

Sales HRO
Salgsavdeling

+47 452 56 685
sales@hro.no

AVDELING OSLO Tlf: +47 22 79 41 00 / Fax: +47 22 179 41 20

Åpningstider: Mandag-Fredag 08-16

For bestilling eller etterlysning av dokumenter: Chassis@hro.no

Snefrid Tøien
Fortolling Chassis

+47 40 62 11 53
snefrid@hro.no

TOPP