Vi er løsningen

Fortollingsavdelingen

Vår fortollingsavdeling i Halden har kontor på nye Svinesundparken Transportsenter. Her håndterer vi alle typer fortollingsoppdrag for både små og store kunder. Hovedmengden av gods som fortolles går over Svinesund, men vi har tillatelser til å direktefortolle mot alle grenseoverganger for veitransport, samt de fleste havnene.

Vi tilbyr også fortolling av kjøretøy / kjøretøy med påbygg. Tollpapirene blir laget for utenlandske påbyggere som gir disse til sjåføren av bilen. Siden papirene følger transporten hele veien fra oppstart til levering, vil kunden oppleve en rask og smidig grensepassering. Trenger du hjelp til å bestille plass på ferje, ordner vi selvfølgelig det for deg.

Lang erfaring med norsk import og eksport, EUR1 sertifikater og transittdokumenter i tillegg til eget tollager, gjør at vi kan hjelpe deg med det meste.

Vi hjelper deg med en smidig grensepassering!

Vi tilbyr både import- og eksportdokumenter i norsk og svensk tollsystem, norske transitteringer og utstedelse av EUR1 sertifikat. Tollageret på Svinesund gir mulighet for midlertidig oppbevaring av ufortollet gods.

Ved norsk import lages tollpapirene og legges klar i konvolutt til sjåføren i vår egen hylle på Svinesund tollstasjon (SMS/mail-korrespondanse ved andre grenseoverganger). Konvolutten plukkes opp og papirene leveres til toller som gjør ferdig importen. Tollkvitteringen sendes direkte til kjøper som da har full kontroll i sitt regnskap. Ved eksport kan papirene hentes på vårt kontor. Utenfor åpningstider legges papirer klare i postkasse på utsiden. Enkelt og smidig.

Alle bestillinger sendes til vår felles epostadresse: customs@hro.no. Forespørsler og oppdrag behandles fortløpende innenfor åpningstiden og ferdige tollpapirer sendes i retur til oppdragsgiver. Fortollingsavdelingen på Svinesund har både norsk- og svensk tollbehandlingsprogram samt gode samarbeidspartnere bland andre europeiske speditører.

Åpningstider Customs-avdeling

Mandag-fredag 08.00-20.00, lørdag stengt, søndag 08.00-16.00 (Endringer i åpningstider kan forekomme i tilknytning helligdager og høytider)

 

 

Åpningstider Chassis-avdeling

Mandag-fredag 08.00-16.00 og du tar direkte kontakt med oss på mail: Chassis@hro.no

 

Ta gjerne kontakt med oss for et godt tilbud til din bedrift.

Nyttige linker

KONTAKTPERSONER

AVDELING HALDEN Tlf: +47 40 55 12 30

Åpningstider: Mandag-Fredag 08-20, Søndag 08-16

For bestilling eller etterlysning av dokumenter: Customs@hro.no

Frøydis Skaug
Daglig leder

+47 99 37 80 67
froydis@hro.no

Beathe Bergstrøm
Teamleder Customs

+47 40 47 03 39
beathe@hro.no

Hanne Bærkas-Buer
Teamleder Chassis

+47 97 89 72 70
hanne@hro.no

Greg Kurcewicz
Fortolling

+47 45 25 66 85
greg@hro.no

Martin Mostad
Fortolling

+47 40 60 44 89
martin@hro.no

Peter Nyroos
Fortolling

+47 92 09 65 89
peter@hro.no

May-Lill Saue 
Fortolling

+47 40 47 45 05
may-lill@hro.no

Snefrid Tøien
Fortolling

+47 40 62 11 53
snefrid@hro.no

Camilla Karlsen Torp
Chassis

+47 40 61 06 77
camilla@hro.no

TOPP