1936 › ETABLERING
1936

BEGYNNELSEN

I 1936 etablerte Helge Reidar Olsen transportfirmaet Helge R. Olsen & Sønn AS.

I starten besto oppdragene i å transportere skrapjern fra brygga i Oslo til Spikerverket i Nydalen i tillegg til utkjøring av armeringsjern rundt i Norge syd for Trondheim. Det var 8 til 10 spesialbiler/trailere i drift, frem til nedleggelsen av Spikerverket i 1989.

Samtidig som transporten av skrapjern og armeringsjern pågikk, ble transporten av surstoff-flasker konstruert og utviklet av Helge R. Olsen. Dette førte til at man kunne transportere stående surstoff-flasker, og det ble benyttet fem spesialtrailere.

1961

FAST ANSETTELSE

Helge R. Olsens sønn, Erik Helge Olsen, jobbet i firmaet i skoleferier og annen fritid fram til han fikk fast ansettelse i 1961. Han startet da med transport mellom Norge og Tyskland, og tegnet kontrakt med Norsk Hydros fabrikk på Notodden. Mottakerne var i daværende Vest-Tyskland, en svært krevende oppgave på den tiden, men det å finne eksport av varer fra Tyskland med retur til Norge var enklere å opparbeide. Transporten med spesialvogner, tippvogner/hengere osv. utviklet seg til en viktig del av firmaet.

1965

LASTEBILCHASSIS

I 1965 begynte transporten av lastebilchassis for Norsk Scania. Transporten gikk mellom Veisporet / NSB i Oslo til Scanias transittlager på Brekke i Oslo. I 1969 bygde Helge Reidar Olsen den første chassisbilen/hengeren på eget verksted i Skiensgata i Oslo, og transport fra Scanias fabrikk i Södertälje var en realitet. Spedisjonsavdelingen i Oslo ble etablert, det var en selvfølge at vi skulle kunne tollekspedere det godset vi selv fraktet og all tollklarering ble ivaretatt av HRO. Det fraktes ca 7 000 nye lastebilchassis årlig fra fabrikkene til Scania, Man, Volvo og Renault hovedsakelig til kunder i Norge, Sverige og Finland.

1975

NYE LOKALER

1975 flyttet vi fra våre lokaler i Skiensgata og inn våre egne nybygde lokaler på Alnabru. Helge R. Olsen fikk se det nye bygget stå ferdig, og virket der ca. ett år før han døde kun 68 år gammel.

I tidsrommet 1975 – 1980 ble tankbiltransporten etablert. Først med løstanker, men etterhvert med tankbiler/hengere. Disse transport- og spedisjonsforetakene har dannet grunnlaget for videre utvikling i selskapet.

1994

NESTE GENERASJON

Erik Olsens sønn, Helge Olsen, begynte i bedriften i 1994. Han var først ansatt i transportavdelingen før han overtok som administrerende direktør i 2002.

Erik Olsen trakk seg gradvis tilbake etter å ha overlatt selskapet til Helge Olsen, og er i dag gått av med pensjon, men er stadig innom kontoret i Oslo og holder kontakten med gamle og nye kolleger i selskapet.

2002

HØNEFOSS

I 2002 etablerte HRO seg på Hensmoen (Hønefoss), som etter kort tid utviklet seg til å bli en betydelig del av selskapet. På Hensmoen er i dag både vår transportavdeling og logistikkavdeling lokalisert, i tillegg til tollageret som driftes på oppdrag for Forsvarets Logistikkavdeling (FLO) på Eggemoen.

2010

HALDEN

Våren 2010 ble det etablert en egen fortollingsavdeling i Halden. Dette var et resultat av samarbeidet med Nortrail Transport GmbH og kontoret var lokalisert i nærheten av grenseovergang Svinesund. Avdelingen selger i hovedsak fortollingsoppdrag til eksterne kunder.

2011

OTT

Etter flere års samarbeid inngikk Helge R. Olsen & Sønn As og terra Handels- und Speditionsgesellschaft mbH et samarbeide 01.01.2011 og ble Olsen & Terra Transport Scandinavia AS. OTT var en realitet. OTT spesialiserer seg på chassis-og busstransport og frakter mer enn 10.000 chassis i året.

2012

LOKALISERING

Høsten 2012 ble bygget vårt på Alnabru solgt, og vi er i dag leietakere av kontorplasser i 3. etasje og her er vårt hovedkontor med administrerende direktør, sikkerhetsrådgiver, HR, regnskap og spedisjonsavdelingen i Oslo og OTT lokalisert.

2016

80 ÅR GAMMEL

I 2016 har firmaet eksistert i 80 år.

Høsten 2016 sto nyoppført kontorbygg klart på Hønefoss. En etterlengtet samlokalisering av lager- og transportavdelingen var endelig på plass.

2017

SVINESUND TRANSPORTSENTER

Vi er representert på nyåpnede Svinesund Transportsenter med fortollingsavdeling. Nær Svinesund toll, nær E6 og nær Europa.

Svinesund Transportsenter er planlagt å bli et servicested for sjåfører og transportører hvor det skal være lett å få hjelp til tollpapirer og lager i tillegg til å ha fasiliteter for sjåførene.

2017

OSLO TRANSPORT OG SPEDISJON

Høsten 2017 overtok vi driften av Oslo Transport & Spedisjon AS (Otrans). Firmaets historie strekker seg tilbake til 1928 og de har spesialisert seg på transport av minibanker, pengeskap og storkjøkken.

NÅVÆRENDE
TOPP