KONTAKTINFORMASJON

Administrasjon

Adm. direktør

Tom Gavem

+47 909 33 622
tom.gavem@hro.no

Markedssjef

Trond Pålerud

+47 928 02 105
trond@hro.no

Sikkerhetsrådgiver

Bjørn Berge

+47 908 93 823
safety@hro.no

Sales

Trond Pålerud

+47 928 02 105
trond@hro.no

Felles e-post: sales@hro.no

TOPP